Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi

Wyszukiwarka

Narzędzia

Strona główna
Mapa serwisu
Przejdź do wersji  kontrastowej serwisu

Menu główne

Monitoring powietrza
Łódź, Gdańska 16
PM10 (pył): 31 [µg/m3]   /   Ozon: 75.8 [µg/m3]   /   NO2: 24.9 [µg/m3]


Monitoring powietrza
Łódź, Czernika 1/3
PM10 (pył): 34 [µg/m3]   /   Ozon: 91.2 [µg/m3]   /   NO2: 13.3 [µg/m3]


Monitoring powietrza
Piotrków Tryb., Krak. Przedmieście 13
PM10 (pył): 45 [µg/m3]   /   Ozon: 41.5 [µg/m3]   /   NO2: 23.2 [µg/m3]


 
Przejdź do: Elektroniczna skrzynka podawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

Przedsięwzięcia dofinansowane ze środków WFOŚiGW


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj

Wykaz przedsięwzięć dofinansowanych ze środków WFOŚiGW

www.zainwestujwekologie.pl


Lp.Nazwa zadaniaKwota ogółemKwota dofinansowaniaOpis zadania
1Przygotowanie i dostawa bieżących krótkoterminowych prognoz zanieczyszczenia powietrza w województwie łódzkim ze szczególnym uwzględnieniem Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej, Piotrkowa Trybunalskiego, Skierniewic i Sieradza za okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.20 000,00 zł18 000,00 złZadanie obejmuje przygotowanie i dostawę bieżących krótkoterminowych prognoz zanieczyszczenia powietrza w województwie łódzkim ze szczególnym uwzględnieniem Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej, Piotrkowa Trybunalskiego, Skierniewic i Sieradza za okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r. Prognozy przygotowywane będą z użyciem matematycznego modelowania jakości powietrza. Obliczenia modelowe poziomu stężenia substancji w powietrzu będą codziennie wykonywane dla najbliższej doby.
2Wymiana mebli specjalistycznych w Laboratorium WIOŚ w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim - II etap300 000,00 zł120 000,00 złCelem zadania jest zakup i montaż specjalistycznych mebli w Laboratorium WIOŚ w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim. Realizacja zadania obejmuje zakup i montaż:
- dziewięć sztuk dygestoriów chemicznych,
- jeden stół laboratoryjny wyspowy,
- piętnaście sztuk stołów laboratoryjnych przyściennych.
3Doposażenie Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim w specjalistyczne wyposażenie tzn. aspirator dwukanałowy do pobierania próbek powietrza i gazów odlotowych oraz zmywarkę laboratoryjną, które będą wykorzystywane do pobierania próbek i wykonywania badań w ramach realizacji Programu Państwowego Monitoringu Środowiska90 000,00 zł81 000,00 złW ramach zadania zakupione zostaną aspirator dwukanałowy do pobierania próbek powietrza i gazów odlotowych oraz zmywarka laboratoryjna.
4Doposażenie Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi, Laboratorium w Sieradzu, w spektrofotometr UV ViS z uchwytem do kuwet prostokątnych ze zmienną drogą optyczną i mineralizator dziewięciomiejscowy do przygotowywania próbek wód do oznaczeń fizykochemicznych, zgodnie z metodykami referencyjnymi, w ramach realizacji programu Państwowego Monitoringu Środowiska31 400,00 zł28 260,00 złW ramach zadania zakupiony zostanie spektrofotometr UV ViS z uchwytem do kuwet prostokątnych ze zmienną drogą optyczną oraz mineralizator dziewięcimiejscowy do przygotowywania próbek wód powierzchniowych do oznaczeń fizykochemicznych.
5Doposażenie Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi - Laboratorium w Łodzi i lok. w Skierniewicach, w specjalistyczne wyposażenie pomiarowe: mierniki natężenia dźwięku, z przeznaczeniem do realizacji programu Państwowego Monitoringu Środowiska55 000,00 zł49 500,00 złW ramach zadania zakupione zostaną dwa cyfrowe mierniki poziomu dźwięku klasy 1.
6Doposażenie Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi - Laboratorium w Łodzi i lok. Skierniewice - w stacje oczyszczania wody - produkcja wody czystej i ultraczystej z wody wodociągowej, z przeznaczeniem do wykorzystania w ramach realizacji programu Państwowego Monitoringu Środowiska.100 000,00 zł90 000,00 złW ramach zadania zakupione zostaną dwie stacje do produkcji wody ultraczystej typu I i czystej typu I z wody wodociągowej
7Doposażenie Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi - Laboratorium w Łodzi w nowoczesną aparaturę do przygotowania próbek do oznaczania WWA w pyle PM10 zgodnie z metodykami referencyjnymi, z przeznaczeniem do realizacji programu Państwowego Monitoringu Środowiska300 000,00 zł270 000,00 złW ramach zadania zakupiony zostanie automatyczny ekstraktor wielostanowiskowy do przyspieszonej ekstrakcji próbek stałych w warunkach wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury.
8Monitoring środowiska w zakresie określonym w "Wojewódzkim programie monitoringu środowiska" realizowanym w ramach zadań Państwowego Monitoringu Środowiska900 000,00 zł810 000,00 złZadanie obejmuje zakup odczynników, pożywek bakteriologicznych, wzorców analitycznych, wzorcowych szczepów bakterii, wzorców referencyjnych, wzorców gazowych, gazów specjalnych (argon, hel, azot, acetylen, wodór oraz tlen) sączków kwarcowych, szkła laboratoryjnego i innych artykułów pomocniczych laboratoryjnych na potrzeby prowadzenia monitoringu powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych oraz wód podziemnych, jak również zakup części zużywalnych do aparatury laboratoryjnej i pomiarowej służącej do badań monitoringowych powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i podziemnych.
9Wymiana mebli specjalistycznych w Laboratorium WIOŚ w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim250 000,00 zł100 000,00 złCelem zadania jest zakup i montaż specjalistycznych mebli w Laboratorium WIOŚ w Łodzi Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim. Realizacja zadania obejmuje zakup i montaż:
- dziewięć sztuk dygestoriów chemicznych,
- dwie sztuki stołów laboratoryjnych wyspowych,
- dwanaście sztuk stołów laboratoryjnych przyściennych.
10Termomodernizacja budynku siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi Delegatura w Sieradzu 315 610,00 zł126 244,00 złW ramach zadania przewidziano trzy etapy termomodernizacji:
1. Wymiana okien - prace zrealizowano w latach 2013/2014
2. Ocieplenie dachu
3. Ocieplenie ścian zewnętrznych.
11Doposażenie Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi w aparaturę do oznaczania rtęci135 300,00 zł121 770,00 złRealizacja zadania polega na zakupie nowoczesnego analizatora rtęci
12Doposażenie Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi w aparaturę do ekstrakcji próbek analiz substancji priorytetowych zgodnie z metodykami referencyjnymi w wodach powierzchniowych, w aparaturę do zatężania ekstraktów tych substancji w procesie przygotowywania prób do oznaczeń185 500,00 zł166 050,00 złRealizacja zadania obejmuje zakup:
- ekstraktora wielostanowiskowego - 1szt.,
- systemu do zatężania ekstraktów rozpuszczalnikowych - 2 szt.
13Doposażenie Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi w aparaturę do oznaczania substancji biogennych zgodnie z metodykami referencyjnymi w wodach powierzchniowych369 000,00 zł332 100,00 złCelem zadania jest zakup aparatury do oznaczania grupy wskaźników charakteryzujących warunki biogenne:
- zestawu do oznaczania azotu metodą Kjedahla - 1szt.,
- analizatora przepływoiwego - 1 szt.
14Przygotowanie i dostawa bieżących krótkoterminowych prognoz zanieczyszczenia powietrza w województwie łódzkim ze szczególnym uwzględnieniem Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej, Piotrkowa Trybunalskiego, Skierniewic i Sieradza za okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.35 000,00 zł31 500,00 złZadanie obejmuje przygotowanie i dostawę bieżących krótkoterminowych prognoz zanieczyszczenia powietrza w województwie łódzkim ze szczególnym uwzględnieniem Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej, Piotrkowa Trybunalskiego, Skierniewic i Sieradza za okres od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r. Prognozy przygotowywane będą z użyciem matematycznego modelowania jakości powietrza. Obliczenia modelowe poziomu stężenia substancji w powietrzu będą codziennie wykonywane dla najbliższej doby.
15Szkolenia pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi50 000,00 zł45 000,00 złZadanie obejmuje przeszkolenie pracowników Laboratorium WIOŚ w Łodzi i delegaturach w związku z wymogami, które stawia akredytacja laboratorium
16Zakup specjalistycznego samochodu (mobilne laboratorium) do badania wody i ścieków oraz innych komponentów środowiska dla Laboratorium WIOŚ w Łodzi250 000,00 zł100 000,00 złZadanie obejmuje zakup samochodu przystosowanego do pobierania, utrwalania i transportu próbek wody (podziemne, powierzchniowe, opadowe), ścieków, gleby, osadów ściekowych i odpadów oraz wykonywania niezbędnych badań w terenie zgodnie z wymaganiami norm referencyjnych i wdrożonego w laboratorium systemu zarządzania
17Przygotowanie materiałów i wydanie publikacji "Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2015 r."50 000,00 zł45 000,00 złZadanie obejmuje przygotowanie i wybór materiałów (teksty, rysunki, mapy, fotografie) do publikacji, redakcję techniczną i merytoryczną oraz wydruk (skład, wydruk próbny, druk, oprawa).
18Monitoring środowiska w zakresie określonym w "Wojewódzkim programie monitoringu środowiska" realizowanym w ramach zadań Państwowego Monitoringu Środowiska900 000,00 zł810 000,00 złZadanie obejmuje zakup odczynników, pożywek bakteriologicznych, wzorców analitycznych, wzorcowych szczepów bakterii, wzorców referencyjnych, wzorców gazowych, gazów specjalnych (argon, hel, azot, acetylen, wodór oraz tlen) sączków kwarcowych, szkła laboratoryjnego i innych artykułów pomocniczych laboratoryjnych na potrzeby prowadzenia monitoringu powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych oraz wód podziemnych, jak również zakup części zużywalnych do aparatury laboratoryjnej i pomiarowej służącej do badań monitoringowych powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i podziemnych.
19Wzmocnienie zdolności WIOŚ w Łodzi do udzielania informacji o stanie środowiska poprzez zakup serwerów na potrzeby systemu gromadzenia i przetwarzania danych o środowisku i jego ochronie80 000,00 zł32 000,00 złW ramach realizacji zadania zostaną zakupione dwa serwery wraz z oprogramowaniem - serwer podstawowy, wykorzystywany przede wszystkim do przechowywania wszelkich plików składających się na systemy ewidencji i przetwarzania danych o środowisku i jego ochronie, gromadzenia i przetwarzania danych związanych z dostępem do informacji o środowisku oraz serwer backap'u, służący do gromadzenia kopii zapasowych serwera podstawowego, a także kopii zapasowych poszczególnych baz, w których gromadzone są dane o środowisku.
20Modernizacja sieci automatycznych stacji monitoringu zanieczyszczenia powietrza1 054 000,00 zł948 600, 00 złZadanie obejmuje zakup aparatury pomiarowej automatycznych stacji monitoringu zanieczyszczenia powietrza (analizatory SO2, NOx, CO, O3, BTX, PM10, PM2,5), czujników meteorologicznych (kierunek i prędkość wiatru, temperatura powietrza, wilgotność względna, natężenie promieniowania słonecznego, opad atmosferyczny, ciśnienie atmosferyczne, maszt). Ponadto wykonane zostaną usługi remontowe (uszczelnienie dachu kontenera, naprawa drzwi kontenera stacji, malowanie jednego kontenera, konserwacja ogrodzenia stacji).
21Przygotowanie i dostawa bieżących krótkoterminowych prognoz zanieczyszczenia powietrza w województwie łódzkim ze szczególnym uwzględnieniem Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej, Piotrkowa Trybunalskiego, Skierniewic i Sieradza za okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r.35 000,00 zł31 500,00 złZadanie obejmuje przygotowanie i dostawę bieżących krótkoterminowych prognoz zanieczyszczenia powietrza w województwie łódzkim ze szczególnym uwzględnieniem Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej, Piotrkowa Trybunalskiego, Skierniewic i Sieradza za okres od 01.10.2015 r. do 30.09.2016 r. Prognozy przygotowywane będą z użyciem matematycznego modelowania jakości powietrza. Obliczenia modelowe poziomu stężenia substancji w powietrzu będą codziennie wykonywane dla najbliższej doby.
22Doposażenie Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi w specjalistyczne wyposażenie tzn. zestaw do oznaczania azotu Kjeldahla, wytrząsarkę oraz system do produkcji wody zdejonizowanej i zdemineralizowanej do wykonywania badań próbek środowiskowych w ramach realizacji programu Państwowego Monitoringu Środowiska oraz działalności kontrolnej Inspekcji Ochrony Środowiska200 000,00 zł180 000,00 złZadanie obejmuje zakup wyposażenia pomiarowo-badawczego tzn.:
- zestawu do oznaczania azotu Kjeldahla do analizy głównego biogenu w próbkach środowiskowych, a zwłaszcza do monitorowania poziomu eutrofizacji wód powierzchniowych,
- wytrząsarki umożliwiającej prawidłową homogenizację próbek,
- systemu do produkcji wody zdejonizowanej i zdemineralizowanej do celów analitycznych,
23Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2014 r.50 000,00 zł45 000,00 złZadanie obejmuje przygotowanie i wybór materiałów (teksty, rysunki, mapy, fotografie) do publikacji, redakcję techniczną i merytoryczną oraz wydruk (skład, wydruk próbny, druk, oprawa).
24Monitoring środowiska w zakresie określonym w "Wojewódzkim programie monitoringu środowiska" realizowanym w ramach zadań Państwowego Monitoringu Środowiska810 000,00 zł674 000,00 złZadanie obejmuje zakup odczynników, pożywek bakteriologicznych, wzorców analitycznych, wzorcowych szczepów bakterii, wzorców referencyjnych, wzorców gazowych, gazów specjalnych (argon, hel, azot, acetylen, wodór oraz tlen) sączków kwarcowych, szkła laboratoryjnego i innych artykułów pomocniczych laboratoryjnych na potrzeby prowadzenia monitoringu powietrza atomosferycznego, wód powierzchniowych oraz wód podziemnych, jak również zakup części zużywalnych do aparatury laboratoryjnej i pomiarowej służącej do badań monitoringowych powietrza atmosferycznego, wód powierzchniowych i podziemnych. Zakupiony zostanie samochód do przewozu specjalistycznej aparatury przeznaczonej do wykonywania monitoringu imisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego oraz pyłu zawieszonego PM10 i PM2.5 przy pomocy poborników manualnych
25Wykonanie matematycznego modelowania jakości powietrza w województwie łódzkim za rok 2014 na potrzeby rocznej oceny jakości powietrza65 000,00 zł58 500,00 złZadanie obejmuje obliczenia modelowe poziomu stężeń substancji w powietrzu przy pomocy modelu spełniającego wymagania dokładności obliczeń modelowych określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w oparciu o bazę emisji punktowej, powierzchniowej i liniowej oraz niezbędne parametry meteorologiczne .
26Modernizacja sieci automatycznych stacji monitoringu zanieczyszczenia powietrza1 280 000,00 zł1 152 000,00 złZadanie obejmuje zakup aparatury pomiarowej automatycznych stacji monitoringu zanieczyszczenia powietrza (analizatory SO2, NOx, CO, O3, BTX, PM10, PM2,5), czujników meteorologicznych (kierunek i prędkość wiatru, temperatura powietrza, wilgotność względna, natężenie promieniowania słonecznego, opad atmosferyczny, ciśnienie atmosferyczne) oraz dwóch klimatyzowanych kontenerów stacji. Ponadto wykonane zostaną usługi remontowe (uszczelnienie dachów kontenerów, wymiana drzwi kontenerów stacji, malowanie jednego kontenera, konserwacja ogrodzenia stacji, naprawa podłogi w jednym kontenerze) i usługi budowlane na jednej stacji (wykonanie ogrodzenia stacji, podstawy betonowej kontenera stacji, wykonanie przyłącza energii elektrycznej, przywrócenie terenu do stanu sprzed budowy stacji).
27Raport o stanie środowiska w województwie łódzkim w 2013 r.45 000,00 zł40 500,00 złZadanie obejmuje przygotowanie i wybór materiałów (teksty, rysunki, mapy, fotografie) do publikacji, redakcję techniczną i merytoryczną oraz wydruk (skład, wydruk próbny, druk, oprawa).
28Przygotowanie i dostawa bieżących krótkoterminowych prognoz zanieczyszczenia powietrza w województwie łódzkim ze szczególnym uwzględnieniem Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej, Piotrkowa Trybunalskiego, Skierniewic i Sieradza za okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.30 000,00 zł27 000,00 złZadanie obejmuje przygotowanie i dostawę bieżących krótkoterminowych prognoz zanieczyszczenia powietrza w województwie łódzkim ze szczególnym uwzględnieniem Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej, Piotrkowa Trybunalskiego, Skierniewic i Sieradza za okres od 01.10.2014 r. do 30.09.2015 r.
29Monitoring środowiska w zakresie określonym w "Wojewódzkim programie monitoringu środowiska" realizowanym w ramach zadań Państwowego Monitoringu Środowiska855 000,00 zł769 500,00 złZadanie obejmuje zakup części zużywalnych do analizatorów będących na wyposażeniu automatycznych stacji monitoringu powietrza atmosferycznego, części zużywalnych do pyłomierzy manualnych PM10, PM2,5 - typu HVS i LVS, części zużywalnych do aparatury laboratoryjnej i pomiarowej służącej do badań monitoringowych powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, a także odczynników, pożywek bakteriologicznych, wzorcowych szczepów bakterii, wzorców referencyjnych, wzorców gazowych, gazów specjalnych, szkła i innych artykułów pomocniczych laboratoryjnych. Wykonane zostaną przeglądy analizatorów automatycznych i manualnych poborników PM10 i PM 2,5, przeglądy systemów klimatyzacyjnych na stacjach, przeglądy i kalibracja kalibratora, oraz generatora powietrza zerowego, jak również przeglądy, naprawy, legalizacje i wzorcowania aparatury laboratoryjnej i pomiarowej.
30Szkolenia pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi50 000,00 zł45 000,00 złZadanie obejmuje zorganizowanie w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi 12 szkoleń pracowników Laboratorium i Inspekcji. Szkolenia będą organizowane w czasie pracy - w ramach obowiązków służbowych pracowników.
1 | 2
Do góry

{registry}

Przejdź do: Norway GrantsPrzejdź do: GIOŚ Portal o jakości powietrza

Menu dolne

Zamknij